Watergewenning voor baby’s en peuters (vanaf 6 maand)

Vooreerst moeten we stellen dat het niet de bedoeling is deze kinderen ‘waterveilig’ te maken, laat staan hen te leren ‘zwemmen’! Zij bezitten niet de lichamelijke of geestelijke rijpheid om zinvol zwemonderricht aan te kunnen.
Toch zijn er tal van goede redenen om met je baby of peuter naar het zwembad te gaan!

Waarom?Ademhaling en bloedsomloop worden versterkt, de stofwisseling wordt bevorderd zodat eet- en slaappatroon regelmatiger worden bewegingsvaardigheden zoals kruipen, lopen … worden gestimuleerd en de algemene motoriek wordt verbeterd

Hoe eerder het kind vertrouwd raakt met het water, hoe beter! Water is immers een natuurlijke omgeving voor het pasgeboren kind, en door regelmatige lessen zal watervrees voorkomen worden

Ouders vinden het fijn om met hun kind in het water te spelen: zo wordt de band tussen ouder en kind aangehaald
Wanneer?Vele ouders vragen zich af wanneer zij met hun jonge baby naar het zwembad kunnen trekken. Volgens ons haalt de baby pas voordeel uit de deskundige begeleiding van een monitor in het zwembad vanaf de leeftijd van 6 maanden. Zeker is dat er heel wat ‘thuis’ kan gebeuren en wij raden de ouders zelfs aan thuis extra aandacht te besteden aan de watergewenning voor hun baby. De eerste maanden streven wij nog geen onmiddellijk doel na. De oefeningen richten zich naar de gewenning aan het water.
Praktische tips voor in het zwembadEen baby verliest lichaamswarmte in het water. Om dit tot een minimum te beperken moet de watertemperatuur boven de 30° liggen. Daarnaast moet de omgevingstemperatuur minstens even hoog zijn.

Een diepte van 1,10 m is het meest comfortabel. Bij dieper water is de kans op evenwichtsverlies groter en bij ondiep water moet de ouder steeds gebukt staan.

Is het niet te luidruchtig in het zwembad? Kan je je baby gemakkelijk aan- en uitkleden? Mag je een handdoek meenemen tot aan het water? Is er speelgoed aanwezig?
Hoe verlopen de lessen?De begeleiding staat borg voor kwaliteit. De monitoren kregen hiervoor een speciale opleiding.

Ze werken in groepjes van maximaal 6 baby’s, begeleid door één van de ouders. Met behulp van spelmateriaal (ballen, kleurige voorwerpen, babyspeelgoed, …) toont de monitor oefeningen die dan door de ouders en baby’s uitgevoerd worden.

Binnen dit niveau kunnen er 2 diploma’s behaald worden, per reeks 1 diploma.

De watergewenning wordt georganiseerd in reeksen van 10 lessen. Iedere les duurt 30 minuten. Uiteraard stopt dit initiatief best niet na 10 lessen. De baby kan op ieder ogenblik instappen en kan mee evolueren tot de leeftijd van 3 jaar. Hou er wel rekening mee dat er oefening verschillende reeksen na elkaar herhaald kan worden. 

Daarna kan hij deelnemen aan watergewenning voor kleuters met ouder (niveau 2) of zonder ouder (niveau 3)

Gezinssport Vlaanderen is dan ook de pionier van de actie “watergewenning voor baby’s en peuters”. Vanaf 1995 worden er met veel succes cursussen ingericht over gans Vlaanderen.

Watergewenning mag lang duren

Een kind dat kan zwemmen is voor zijn ouders een hele zorg minder. Daarom stellen ouders van kinderen die zwemles krijgen dikwijls de vraag:”‘Hoe lang zal het duren voordat mijn kind kan zwemmen?”

Zwemspecialisten zijn het erover eens dat het zinloos is de zwembeweging onmiddellijk te willen aanleren. een goede watergewenningsperiode legt een brede en zekere basis voor het verdere zwemonderricht. Het komt er niet op aan het kind vlug te leren zwemmen, maar wel op een “goede” manier te leren zwemmen.

Door een iets langere watergewenningsperiode wordt nadien dikwijls tijd gewonnen als het op het leren van vaardigheden aankomt.

Wij opteren ervoor dat de kinderen zo vlug mogelijk leren ‘zich veilig voort bewegen ‘ in het water.

Bron: ‘Beweging in het basisonderwijs, ideeënboek zwemmen’ van Chris Gobin, Eric Leijen, Nicole Maes