Watergewenning kleuters zonder ouders (vanaf 2,5 jaar)

Kleuters leren op een speelse manier zich vrij, zonder angst te bewegen in het water. Het succes van deze cursussen ligt vooral hierin dat de kinderen samen met leeftijdsgenootjes (kleine groepjes van max. 6 kleuters) stap voor stap hun angsten leren overwinnen en behendigheden aanleren. Met behulp van aangepast materiaal (ballen, blokjes, ringen, emmertjes, speelgoeddiertjes,…) ervaren de kinderen dat het fijn is met water bezig te zijn.

Wat?Ze doen spelletjes in groepsverband, leren zich op allerlei manieren door het water bewegen, leren het evenwicht te bewaren en merken dat onverwachte situaties (kopje onder) helemaal niet zo erg zijn. Al vlug zullen de kleuters over hun eerste schrik heen zijn en als ze dan ook nog leren springen in het water, duiken onder water en eventueel leren drijven op buik en rug dan kunnen we stellen dat het kind, watergewend is.

De basis naar verder zwemonderricht is dan gelegd!

Ook aan gedragsregels in het zwembad schenken wij aandacht: voor en na de les gaan de kleuters naar het toilet en nemen een stort- en voetbad, we duwen mekaar niet onder water, we lopen niet op de kant. Dingen die we vanaf het begin bijbrengen, zullen de kleuters in de toekomst spontaan 
blijven doen.
Dit niveau telt 3 diploma’s. Normaal wordt er per reeks 1 diploma behaald.
Volgend niveauWat moet mijn kind minimum kunnen om naar het volgend niveau (4 zwemmen) te gaan?
Met hulp van plankje, op rug/buik pijlen en met onderbenen en voeten trappen

Zonder hulp 5 tellen kunnen drijven

Minimum 4 jaar zijn (kinderen jonger dan 4 jaar hebben nog niet genoeg lichaamsbesef om de beenbeweging van schoolslag aangeleerd te krijgen)


Dit kan een kind indien hij/zij het derde diploma van dit niveau behaald.

Gezinssport Vlaanderen is dan ook de pionier van de actie “watergewenning voor baby’s en peuters”. Vanaf 1995 worden er met veel succes cursussen ingericht over gans Vlaanderen.

Watergewenning mag lang duren

Een kind dat kan zwemmen is voor zijn ouders een hele zorg minder. Daarom stellen ouders van kinderen die zwemles krijgen dikwijls de vraag:”‘Hoe lang zal het duren voordat mijn kind kan zwemmen?”

Zwemspecialisten zijn het erover eens dat het zinloos is de zwembeweging onmiddellijk te willen aanleren. een goede watergewenningsperiode legt een brede en zekere basis voor het verdere zwemonderricht. Het komt er niet op aan het kind vlug te leren zwemmen, maar wel op een “goede” manier te leren zwemmen.

Door een iets langere watergewenningsperiode wordt nadien dikwijls tijd gewonnen als het op het leren van vaardigheden aankomt.

Wij opteren ervoor dat de kinderen zo vlug mogelijk leren ‘zich veilig voort bewegen ‘ in het water.

Bron: ‘Beweging in het basisonderwijs, ideeënboek zwemmen’ van Chris Gobin, Eric Leijen, Nicole Maes